ثبت نام تمام دوره ها از همین لحظه تا جمعه قبل از برگزاری با ۵۰درصد تخفیف، صرفا از طریق سایت میسر می باشد

تاریخ برگزاری نام سمینار توضیحات خلاصه سمینار قیمت لینک ثبت نام
۹۸/۰۴/۲۴ هفت تکنیک کیمیاگران در فروش صعودی # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام
۹۸/۰۴/۳۱ هفت تکنیک کیمیاگران در مدیریت خشم # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام
۹۸/۰۵/۰۷ هفت تکنیک کیمیاگران در ثروت سازی با آراستگی محیط کار و زندگی # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام
۹۸/۰۵/۱۴ هفت تکنیک کیمیاگران در متقاعدسازی دیگران (هوش اجتماعی) # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام
۹۸/۰۵/۲۸ هفت تکنیک کیمیاگران در شناخت تیپ شخصیتی افراد از روی ظاهر # # ۹۰ هزار تومان ثبت نام